Sander Klous
Keynote

Opening

Jeroen Busscher

Jeroen Busscher geldt als een van de meest inspirerende en vernieuwende managementdenkers van dit moment. Hij is veelgevraagd spreker en dagvoorzitter en staat bekend om zijn prikkelende, persoonlijke stijl. Hij ontwerpt strategieën voor organisaties om de organisatiecultuur en bijbehorend leiderschap te ontwikkelen. Hij maakt columns, doceert en schreef diverse boeken waaronder Pimp je afdeling, Turbomanagement en de HR bestseller: Onbeperkt Houdbaar.

Luc Dorenbosch

Luc Dorenbosch studeerde Human Resource Studies en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. Hij is baaningenier bij Debaaningenieurs.nl en Programma Manager bij Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Luc houdt zich bezig met job crafting als middel om functies te verduurzamen, zodat werknemers langer inzetbaar blijven in hun huidige werk. Het boek 'Mooi Werk' is van zijn hand en momenteel werkt hij samen met meerdere specialisten aan een nieuw boek over HR Analytics.

Keynote

Wij zijn Big Data

In deze sessie bespreekt Sander Klous de impact van Big Data op de maatschappij, de enorme mogelijkheden die ontstaan en veranderingen die dat te weeg brengt, de ethische kwesties daaromheen, zoals privacy, transparantie. Vervolgens maakt hij de link naar hoe organisaties daar mee om moeten gaan, wat moeten ze inrichten, waar moeten ze rekening mee houden. Hij sluit af met voorbeelden die laten zien hoe u met Big Data aan de slag kunt gaan, klein kunt beginnen en snel op kunt schalen.

Sander Klous

Sander Klous

Sander heeft op CERN, ’s werelds grootste natuurkundig instituut in Geneve, meegewerkt aan de ontdekking van het Higgs Boson (Nobelprijs 2013). Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en Managing Director bij KPMG. Zijn boek, "Wij zijn Big Data", was runner-up bij de managementboek van het jaar verkiezing 2015.

Keynote

Praktijkcase: HR Analytics als way of life

Drie jaar geleden startte het Ministerie van Defensie, binnen de Divisie personeel en Organisatie (DPOD, onderdeel van het CDC) de afdeling Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS). Een afdeling die zich met haar producten focust op ondersteuning voor heel Defensie door middel van HR Analytics.

De afdeling TOS is inmiddels een vaste waarde van het ministerie en daarmee een vaste waarde voor de verschillende stakeholders. Van de stakeholders wordt breed positieve feedback ontvangen. Ook buiten de organisatie kijken HR professionals met nieuwsgierigheid naar de implementatie van HR Analytics, zoals dat binnen Defensie/TOS heeft plaatsgevonden en nog plaatsheeft wat betreft de verdere ontwikkeling.

Daan Leben is hoofd van de afdeling TOS. Hij stond aan de ontwikkelingsbasis van de afdeling. Hij vertelt u hoe de afdeling zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en hoe hij de afdeling komende jaren verder wil ontwikkelen.

Hoe is deze ontwikkeling verlopen? En hoe ziet de afdeling TOS er nu uit? Hoe werken zij intern (TOS) samen en hoe met hun stakeholders? Aan welke randvoorwaarden zou een afdeling - of andere organisatorische eenheid - HR Analytics bij voorkeur moeten voldoen om succesvol te zijn voor de organisatie? Wat kunnen de weerstanden zijn?

Daan deelt met u vanuit de praktijk bruikbare inzichten. U heeft de ruimte om hem vragen te stellen.

Daan Leben

Drs. D.C. (Daan) Leben MMO is Hoofd Trends, Onderzoek en Statistiek van het Ministerie van Defensie, onderdeel Divisie Personeel en Organisatie (DPOD). De afdeling TOS draagt binnen Defensie zorg voor het leveren en genereren van integrale en geïntegreerde kennis over het HR-domein en het defensiepersoneel in het bijzonder. Hij bekleedde in de afgelopen elf jaar verschillende management en beleidsfuncties binnen meerdere onderdelen van het Ministerie van Defensie. Daaraan voorafgaand heeft Daan verschillende beleids, directie- en managementfuncties bekleed bij instanties in de sociale zekerheids- en pensioensector.

Keynote

Creëer verrassende inzichten met people analytics

Veel organisaties hebben in de afgelopen tijd goede voortgang geboekt op het terrein van HR reporting en people analytics. Een aantal voorlopers laat zien wat mogelijk is met “predictive analytics”, de meeste organisaties echter zijn bezig people analytics te professionaliseren, en implementatie gaat langzamer dan verwacht. Dit heeft te maken met het vermogen van HR om people analytics op een gestructureerde manier goed in te zetten en management en de organisatie van verrassende inzichten te voorzien. In zijn verhaal zal Tom Haak vier stappen beschrijven die helpen om concrete HR-vraagstukken te onderbouwen met data en analyse van deze data. Vaak kan je met een beperkte data set al hele zinvolle inzichten creëren.

Hij zal een aantal concrete voorbeelden bespreken, op verschillende gebieden van HR. Zoals:

Een snelgroeiende internationale organisatie wil graag inzicht hebben in de personeelsbewegingen wereldwijd. De implementatie van een wereldwijd HR-informatiesysteem zal meer dan een jaar duren. Zij gebruikten een simpel interactief HR-dashboard om proactief beleid te kunnen voeren.

Een Nederlandse organisatie moet met hun ondernemingsraad nieuwe arbeidsvoorwaarden onderhandelen. Met een innovatieve vragenlijst werden de voorkeuren van de medewerkers onderzocht, en op basis van feiten werd samen met OR, medewerkers en management een breed gedragen arbeidsvoorwaardenpakket ontworpen.

Opvolgingsplannen worden vaak vastgelegd in PowerPoint of Excel. Deze internationale organisatie wist een mooie manier te vinden om de opvolgingsplannen in kaart te brengen en te analyseren, en dat leidde tot verrassende inzichten (en mooie plaatjes).

Het laatste voorbeeld gaat over talent management. Deze organisatie is in staat ‘Talent at risk” in kaart te brengen, en daardoor hele specifieke acties te ondernemen, naast hun generieke talent programma.

Conclusie: people analytics hoeft niet ingewikkeld te zijn en met de data die je al hebt ben je in staat verrassende inzichten te creëren.

Tom Haak

Tom Haak is de oprichter van het HR Trend Institute (hrtrendinstitute.com). Hij is tevens partner bij Crunchr (Crunchrapps.com), een innovatieve SAAS oplossing voor workforce analytics. Voor 2014 had Tom senior HR posities bij ARCADIS, Aon, KPMG en Philips.

Keynote

Wat moet je allemaal willen meten?

HR Analytics is niet iets dat door de HR-afdeling hoeft te worden uitgevoerd. Het is onzin dat HR-professionals weet moeten hebben van het doen van ingewikkelde (big) data-analyses. Wel moet HR profiteren van deze analyses. En deze optimaal te leren benutten.

Wolters Kluwer is daarom klein begonnen. Met basic analyses die de HR-professional direct helpen bij het uitvoeren van zijn werk.

Niet alleen HR moet betrokken worden bij HR-analyses. Sonnenberg betrok ook Financiën en Marketing bij deze analyses. Marketing, omdat zij gewend zijn om analyses te maken en te vertalen, dat kunnen zij voor HR doen. En Financiën, omdat de cijfers moeten stroken met de rapportages die die afdeling doet. Anders worden de HR-rapportages niet serieus genomen. Iets wat je wel wilt op directieniveau.

Momenteel richt HR Analytics zich vooral op de verbetering van de organisatie en de bedrijfsprocessen. In de toekomst verwacht ze dat analytics ook steeds meer ingezet wordt ten behoeve van de werknemer zelf. Uit de data die er nu al is, kun je bijvoorbeeld een voorspelling doen van carrièrewensen. Daarop kan zowel de organisatie als de medewerker anticiperen.

Mariëlle Sonnenberg

Mariëlle is wereldwijd verantwoordelijk voor HR Strategie & Analytics bij Wolters Kluwer. Daarvoor werkte zij als senior manager bij Accenture en als assistent-professor bij Tilburg University en Tias Business School. Ze is gepromoveerd bedrijfseconoom en publiceert regelmatig over analytics, zowel in meer wetenschappelijke als in praktijk gerichte journals.

Keynote

Best Practice Albert Heijn

Hoe vertaal je inzichten uit HR Analytics naar beleid? Hoe gebruik je HR analytics om draagvlak te genereren? En hoe kan HR analytics helpen in het meten van het effect van het beleid?

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.